Nieuws

Internationale Dag voor Vrouwenrechten

8 maart

Op 8 maart 2023 viert Felink de Internationale Dag voor Vrouwenrechten.

Voor deze gelegenheid nodigen wij u uit de acties te raadplegen die speciaal voor deze dag door verschillende instanties zijn opgezet en de toespraak van Petra De Sutter ter ondersteuning van Felink en vrouwen in overheidsdienst te bekijken.

#Job

Klaar voor je volgende professionele uitdaging? 

Felink motiveert vrouwen om te solliciteren bij de (federale) overheid. Dat kan via Selor. 

 

#SaveTheDate

Ontmoeting met dokter Charline Marbaix

FELINK nodigt u graag uit voor een presentatie, gevolgd door vragen en antwoorden, over het thema "Gender, gezondheid en zorg: hoe gender doordringt in individuele gezondheid, praktijken en biomedische kennis".

Deze presentatie is gebaseerd op een veldstudie uitgevoerd op een medische spoeddienst door de spreker, dokter Charline Marbaix. Ze analyseerde hoe het "gendersysteem" in deze specifieke context wordt weerspiegeld en hoe het de gezondheids- en medische zorg van patiënten kan beïnvloeden. Ze zal ook ingaan op de invloed die de sociale en culturele context heeft op de constructie van medische kennis (en praktijken). Ze beëindigt de uiteenzetting met het concept van gedifferentieerde zorg, al dan niet medisch verantwoord, volgens de sociale categorieën van de patiënt.

 • Datum en plaats : donderdag 23 februari 2023 van 12u tot 13u45 in de FOD Volksgezondheid
  Galileolaan 5, 1210 Brussel
  Zaal GAL 01.D.6 - Kresko  en  GAL 01.D.1 – Rabota
 • De uiteenzetting is in het Frans.
 • Het programma start om 12.00 uur met een broodjeslunch
  Om 12.30 uur begint de presentatie, gevolgd door een vraag- en antwoordperiode.
  Het evenement eindigt om 13:45 uur.      

Geïnteresseerd? Stuur  een e-mail naar Felink felinkbelgium@gmail.com vóór 20/02/2023

 

Fijne feesten!

Felink wenst je alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2023!

Eindejaarswensen
Eindejaarswensen

Felink trekt de aandacht van vrouwen voor de vacatures van de Inspectie van Financiën!

De Inspectie van Financiën werft aan

Het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën wenst meerdere inspecteurs van Financiën aanwerven (selectie voor Nederlandstaligen startte eind 2022 en selectie voor Franstaligen start in de loop van het eerste kwartaal van 2023).

Deze functie is weinig gekend bij het grote publiek (en zelfs binnen de openbare sector). Nochtans kan deze functie, omwille van velerlei facetten, uw interesse opwekken!

Een inspectrice/inspecteur van financiën controleert in essentie de wettigheid, de (in hoofdzaak  budgettaire) haalbaarheid en de opportuniteit van de publieke uitgaven, en dit ten behoeve van het algemeen belang. Hiernaast worden tevens auditopdrachten uitgevoerd. De adviezen van de Inspectie kunnen een reële impact hebben op het al dan niet nemen van een beslissing. Naast deze controlefunctie oefent een inspectrice/inspecteur tevens de functie van adviseur waar op basis van zijn/haar expertise en ervaring, en biedt op deze wijze ondersteuning aan de politieke en administratieve hiërarchie in het kader van de voorbereiding van hun projecten. De inspectrice/inspecteur is in die zin een belangrijke gesprekspartner voor zowel de kabinetten, het topmanagement als de dossierbeheerders in de overheidsdiensten.

De dagelijkse werkzaamheden vertonen een grote variëteit (personeelsbeheer, aankopen, algemeen beheer, reglementering enz…). Gedurende haar/zijn loopbaan zal de inspectrice/inspecteur tevens verschillende administraties op verschillende gezagsniveau’s leren kennen. Het Korps is immers interfederaal, waardoor de mogelijkheid bestaat om regelmatig van werkomgeving te veranderen, wat in het bijzonder zeer stimulerend is.

Inspectrice/inspecteur zijn betekent dat u van nature nieuwsgierig bent en er van houdt om op regelmatige basis nieuwe materies te leren kennen. Teneinde deze “algemene” expertise op te kunnen bouwen kunnen de inspectrices/inspecteurs in het bijzonder rekenen op hun collega’s (het Korps is relatief klein – een vijftigtal leden – en waarbinnen iedereen elkaar kent) teneinde informatie en vormingsmogelijkheden met elkaar uit te wisselen.

Op dagdagelijkse basis organiseert de inspectrice/inspecteur concreet haar/zijn werk op autonome wijze en oefent haar/zijn functie op onafhankelijke wijze uit, ook voor wat de inhoud van de adviezen betreft. Het betreft zodoende in het bijzondere een responsabiliserende functie die een grote mate van zelfdiscipline vereist. Hiertoe genieten de inspectrices/inspecteurs van zeer flexibele arbeidsvoorwaarden (ten titel van voorbeeld zijn geen limieten voorzien aan telewerk) en zeer gunstige verloningsvoorwaarden.

Wenst u meer te weten, aarzel dan niet om de bedrijfspagina van de Inspectie van financiën te consulteren op de website www.selor.be of op de internetsite www.inspfin.be van het Korps.

Receptie 9/12/2022: 15 jaar Felink

15 jaar Felink
15 jaar Felink

Het programma:

 • Verwelkoming door Magali Durieux, voorzitter van Felink, en Anne Vanderstappen, administrateur-generaal van RSVZ;
 • Toespraak van Petra De Sutter, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post;
 • Coaching voor vrouwen, door Anne Vanderstappen;
 • Presentatie van Felink, door Magali Durieux;
 • Transversaal beleid: Duurzame ontwikkeling en gender, door Anneleen Malesevic, communicatieverantwoordelijke bij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IFDD);
 • Toespraak van Sarah Schlitz, staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit;
 • Receptie.

Bekijk hier de toespraak van Petra De Sutter

 

Felink ondertekent het Charter ter bevordering van Inclusieve Panels.

Als organisatie die interne en externe evenementen/conferenties/panels organiseert, verbinden we ons ertoe om systematisch een mix van vrouwen en mannen uit te nodigen voor de panels die we organiseren. We zullen inspanningen leveren om te vermijden dat we homogene panels organiseren. We letten er ook op dat er verschillende generaties en afkomsten vertegenwoordigd zijn.
 
Inclusieve panels?
Wij definiëren panels als elke bijeenkomst van 3 of meer specialisten die samenkomen om kennis te delen, advies te geven en openlijk hun mening te bespreken over hun vakgebied. Onze definitie van een 'panel' omvat ook alle conferenties/evenementen die in de loop van het jaar door een organisatie worden georganiseerd en waarbij slechts één expert per keer aan bod komt.
 
Waarom?
De organisatie van gemengde panels, met zowel mannen als vrouwen als sprekers, maar waarbij ook experts van verschillende genders, generaties, afkomst of taal ... het woord krijgen, draagt bij tot rijkere en meer open debatten. Gemengde panels geven ook een sterk signaal aan deelnemers, die zo met verschillende rolmodellen in contact komen.

 

Felink ondertekent het nieuwe Charter "Diversiteit & Inclusie"

Felink ondertekent het nieuwe Charter "Diversiteit & Inclusie"
Felink ondertekent het nieuwe Charter "Diversiteit & Inclusie"

Het federale netwerk Diversiteit & Inclusie heeft voorgesteld dat publieke organisaties zich verbinden tot een nieuw Charter "Diversiteit & Inclusie".