Stuurgroep

De leden van de stuurgroep staan tot jouw beschikking.

Dominique Hebrant

FOD Financiën - Ruling
Estelle Hammer

Estelle Hammer

FOD Justitie

Estelle Hammer

Isabelle Collin

FOD Financiën - Patrimoniumdocumentatie

Isabelle Verschueren

FOD BOSA

Magali Durieux

Belgische Mededingingsautoriteit

Marie-Odette Katshinda

FOD BOSA

Nicole Tsiebos

FAMIWAL - Caisse wallonne allocations familiales (Waals kinderbijslagfonds)
Sofie Beynaerts

Sofie Beynaerts

FAGG

Sofie Beynaerts

Thierry Glinne

Belspo

Valentine Audate

FOD Binnenlandse Zaken